<
    CENTRO INTERNAZIONALE DI BIOETICA    
 
La vita è un dono !


CENTRO INTERNAZIONALE DI BIOETICA
FONDAZIONE F. M. GRECO

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BIOETYKI
FUNDACJA F. M. GRECO

Via San Francesco di Paola, 25; 87041 ACRI; ITALIA
Tel/Fax (0039) 0984 953035
fm.greco@libero.it
Direttore: arturk@operamail.com

Riconoscimento Legale: Atto Costitutivo Repertorio nr. 56684, Raccolta nr. 18670
Registrato a Cosenza il 03.11.2003 nr. 7811 serie 1


Międzynarodowe Centrum Bioetyki w Acri jest prywatnym instytutem naukowym prawnie uznanym przez Rząd Republiki Włoskiej.
W naszym Centrum pracuje ponad 30 naukowców różnej specjalności, którym problem obrony godności osoby ludzkiej oraz nienaruszalność życia ludzkiego – jako dobra fundamentalnego – nie jest czymś obojętnym.
Mottem naszej działalności są słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: „Człowiek jest powołany do pełni życia, która przekracza znacznie wymiary jego ziemskiego bytowania, ponieważ polega na uczestnictwie w życiu samego Boga. Wzniosłość tego nadprzyrodzonego powołania ukazuje wielkość i ogromną wartość ludzkiego życia także w jego fazie doczesnej” (Evangelium vitae, nr 2).

Nasza działalność:
- roczne studia podyplomowe w zakresie bioetyki (corso master in bioetica);
- kursy doskonalące w zakresie bioetyki (corso di aggiornamento professionale);
- organizowanie sympozjów;
- wydawanie periodyku „Vita e responsabilità” („Życie i odpowiedzialność”).

Dyrekcja Międzynarodowego Centrum Bioetyki:

Prof. Artur J. Katolo – Dyrektor
Prof. Raffaella Roberti – Sekretarz
Prof. Francesco Plastina – Prezes Fundacji F. M. Greco
Księga Gości


Count
Strona pod patronatem Kosciol.pl
(19kB)